Pırlanta Eğitimi

Yunanca - adámas - kırılmaz demektir. Pırlantalar, aynı zamanda dekoratif amaçlı kullanılan, dünyanın en eski deÄŸerli taÅŸlarıdır ve en sert hammaddeleridir. Pırlantalar, ışıldayan lavın eritme potasında, 150-200 km derinlikteki yüksek basınç (40-60 atmosfer) ve muazzam ısı (yaklaşık 1,250 °) altında, milyonlarca yıl önce yaratılmış olan kristalize karbondan oluÅŸmuÅŸtur ve bu volkanik patlamalar ham kristalleri yüzeye fırlatmıştır. ÇoÄŸu pırlanta 100 milyon yıldan eskidir.

Pırlantanın 4C si

Karat

Pırlantanın ağırlık birimidir. 1 karat 0,20 gramdır. Yani karat, gramın 5’te 1’ine eÅŸittir. Her karat 100 eÅŸit puana bölünür. Karat miktarı arttıkça taşın birim fiyatı da yükselir. Özellikle tek taÅŸlar fiyata büyük etki yaparak ve belli sınırları aÅŸtıkça oransız olarak büyük farklılıklar oluÅŸturmaktadır. Karat kısaltması olarak Ct ya da Kt kullanılmaktadır..

Pırlanta Kesimi

Mükemmel olarak gruplandırılan pırlantalar, diÄŸer pırlantalara oranla en fazla ışığı yansıttıkları için çok deÄŸerlidirler ve ender bulunurlar. Bu pırlantalar sahip olduÄŸu ışıgın neredeyse tamamını yansıtarak mükemmel bir parklaklık gösterirler.

Bu deÄŸerdeki pırlantaların en iyi pırlanta kesimine sahip olduÄŸu düÅŸünülür; çok iyi oranlarda kesilen pırlanta içindeki ışığın çoÄŸunu yansıtır.

Bu deÄŸerdeki pırlantalar ışığı diÄŸer pırlanta kesimlerine göre daha az yansıtır ve hafif ışık kaybına neden olurlar. Bu kesimdeki pırlantanın üzerinde hafif matlık görünür.

Bu deÄŸerdeki pırlantalar ışığı az yansıtırlar ve parlaklıkları çok azdır.

Pırlanta Berraklığı

Bu berraklık derecesi pırlantanın hem yüzeyinde hem de içinde herhangi bir leke bulunmadığını gösterir; kusursuz berraklığa sahiptirler. IF pırlantaların yüzeylerinde parlatıldığında giderilebilen çok hafif lekeler bulunabilir. Kusursuz berraklığa sahip olan bu pırlantalar çok nadir bulunurlar.

Bu berraklığa sahip olan pırlantalar hemen hemen lekesizdirler; lekelerin 10 kat büyütülmüÅŸ mercek altında görülmesi oldukça zordur ve çıplak gözle fark edilmezler.

Bu berraklığa sahip pırlantalar 10 kat büyütülmüÅŸ mercek altında görülebilen çok hafif lekeler içermektedirler; lekeler çıplak gözle bakıldığında fark edilmezler.

Bu berraklığa sahip pırlantalar 10 kat büyütülmüÅŸ mercek altında görülebilen hafif lekeler içerirler.

Bu berraklık kategorisindeki pırlantalar, 10 kat büyütülmüÅŸ mercek altında görülen hafif lekeler içermektedirler. Çıplak gözle dikkatli bakıldığında lekeler fark edilebilir.

Bu gruptaki pırlantaların üzerinde pırlantanın berraklığını etkileyen belirgin lekeler bulunur. Pırlantadaki bu lekeler çıplak gözle fark edilirler.

Pırlanta Rengi

Çok nadir bulunan D pırlantalar “renksiz pırlanta” kategorisinin en üst sırasındadır ve en kaliteli pırlanta rengine sahiptir.

E pırlantalar “renksiz pırlanta” kategorisinde ikinci sıradadır ve nadir bulunurlar; mükemmel beyaz renge sahiptirler.

F pırlantalar “renksiz pırlanta” kategorisinde son sıradadır; nadir ve renksiz pırlanta olarak deÄŸerlendirilirler.

G Pırlantalar “neredeyse renksiz pırlanta” kategorisinde ilk sırada deÄŸerlendirilirler; çok deÄŸerlidirler. Çok hafif beyaz rengin izlerini taşırlar.

H pırlantalar “neredeyse renksiz pırlanta kategorisinde” deÄŸerlendirilir ve çok az beyaz rengin izlerini taşırlar. H pırlantaların rengi sadece diÄŸer renksiz pırlantalarla karşılaÅŸtırıldığında fark edilebilir.

I pırlantalarda çok hafif beyaz renk saptanabilir ve “neredeyse renksiz pırlanta” kategorisinde deÄŸerlendirilirler. I pırlantaların üzerindeki hafif beyaz renk çıplak gözle dikkatli bakıldığında fark edilebilir.

J pırlantalar neredeyse renksiz pırlanta kategorisinin en son sırasında deÄŸerlendirilirler. J pırlantalardaki hafif beyaz renk çıplak gözle dikkatli bakıldığında fark edilebilir.

Hafif renkli pırlantalar K’dan Z’ye kadar gruplandırılırlar ve hafif renkliden renkliye doÄŸru sıralanırlar; bu pırlanta renk kategorisinde sarının tonları (uçuk sarıdan sarıya kadar) görülür.

PIRLANTA SERTIFIKA NE DEMEK?

Pırlatalar doÄŸal taÅŸlardır ve her bir pırlanta içsel ve dışsal olarak eÅŸsiz bir karakter ile gelir. Boyut ve renk dışında ek olarak, pırlantanın oluÅŸumundan kaynaklı içinde oluÅŸan izler onun karakterini belirler. Bir pırlantanın deÄŸeri tüm bu kalitelerin kombinasyonuna dayanmaktadır.

Bir pırlantanın sınıflandırılmasında dört önemli karakteristik vardır bu bunlar ''pırlantanın 4c si'' olarak bilinir: Renk, Berraklık,Kesim ve Karat ağırlığı. Bu karakteristikler pırlanta uzmanları tarafından ölçülür ve sıklıkla detaylı olarak belgelenir. Bu döküman pırlanta sertifikası veya derecelendirme raporu olarak bilinir. Pırlanta sertifikaları mücevheratınızdaki pırlantanın kalitesini ve deÄŸerini gösterdiÄŸi için önemlidir.

GL SERTÄ°FÄ°KA PIRLANTALAR

Tüm GL pırlantalar Kimberley Process ine katılan ülkelerdeki güvenilir tedarikçiler tarafından dikkatlice seçilir. GL sertifika pırlantalar H rengi,VS berraklığında ve çok iyi kesimlidir.GLAMIRA GL sertifikalı pırlantalar gibi GIA sertifikalı pırlantalar da saÄŸlamaktadır.

GIA SERTIFIKA PIRLANTALAR

GIA,HRD,IGI,AGS vb. pırlanta sertifikası saÄŸlayan lokal ve uluslarası derecelendirme yapan birçok kuruluÅŸ bulunmaktadır. GIA( Amerika BirleÅŸik Devletleri Gemoloji Enstitüsü) gemoloji dalında kar amacı gütmeyen geniÅŸ kitleler tarafından bilinen ve dünyada pırlanta derecelendirmesinde saygı duyulan bir kurumdur. GLAMIRA GIA sertifikalı pırlanta ile rengini,berraklığını ve kesimini kendi tercihinize göre belirleyebileceÄŸiniz kendi ayarlarınızı yaptığınız ürününüzü sipariÅŸ verme seçeneÄŸi sunuyor,