DeÄŸerli TaÅŸ EÄŸitimi

DeÄŸerli taÅŸlar, mücevher yapmak için kullanılan vazgeçilmez minerallerdir. Ancak mücevherler yapılmadan önce, kıymetli taÅŸların kesilmesi ve cilalanması gerekir. DeÄŸerli ya da yarı kıymetli bir taÅŸ, bilhassa, kesilmiÅŸ ve cilalanmış bir mücevher parçasında kullanılır.

DeÄŸerli TaÅŸları 4 özelliÄŸi

DeÄŸerli TaÅŸ Rengi (Nüans-Ton-canlılık)

Tüm doÄŸal taÅŸlar kendi renginde benzersizdir. Åžartları daha iyi anlamak ve farklı renk parametrelerini tanımlayabilmek için deÄŸerli taÅŸlar söz konusu olduÄŸunda üç ÅŸeye odaklanmak gerekmektedir. Aynı türden taÅŸlar, farklı renk yoÄŸunluklarına, tonlarına, saflığa ve doygunluÄŸa sahip olabilirler. Bir deÄŸerli taşın rengini belirleyen baÅŸlıca faktörler ÅŸunlardır: Nüans , ton ve doygunluk.

Nüans renk paletindeki (gökkuÅŸağındaki) ana renklerinden birini temsil eder ve deÄŸerli taÅŸlar ana rengini buradan alır.

Ton deÄŸerli taşın renginin ne kadar yoÄŸun olduÄŸunu belirler. Işıkta ve karanlıkta ton deÄŸiÅŸebilir. Ä°deal olarak en deÄŸerli ton nötrdür. Nötr ton sadece açık veya sadece koyu olmayan, bu ikisi arasındaki tondur. Yine de, takı tasarımına ve iÅŸlemeye baÄŸlı olarak, farklı tonlar diÄŸerlerinden daha çekici görünebilir.

Canlılık, içinde kahverengi veya gri gibi herhangi bir renk karışımı olmadan o rengin en saf halini gösterir. Taşın renginin canlılığı ve doygunluÄŸu onun saflığını arttırır. DoÄŸal olarak, renk ne kadar saf ise, taÅŸ o kadar deÄŸerli olur.

DeÄŸerli TaÅŸ Kesimi

Mücevher kalitesinin en önemli unsurlardan birini kesim belirler. Mücevher ve deÄŸerli taÅŸlar konusunda sahip olduÄŸumuz 18 yıllık tecrübeyle, deÄŸerli taÅŸların zarafetini en üst düzeye çıkarmak için kesim kalitesini arttırıyoruz. Çünkü mücevherin kalitesini mükemmel bir kesim yansıtır. Kesim rengi yoÄŸunlaÅŸtıracak, görünür damarları en aza indirecek ve görsel görünüÅŸü arttıracaktır. 4 seviyede kesim yapıyoruz: iyi, çok iyi, mükemmel ve kusursuz. GLAMIRA'da satın alınan hemen hemen tüm taÅŸlar ya çok iyi ya da mükemmel kesimli taÅŸlardır. DeÄŸerli taÅŸ kesimi ürünün Ayrıntılar bölümünde belirtilmiÅŸtir.

Değerli Taş Berraklığı

DeÄŸerli taÅŸ berraklığı, taşın rengini ve berraklığını ifade eder. Ä°çerisinde ne kadar az damar içeriyorsa, daha iyi derecelendirmeye sahip olacak ve daha deÄŸerli bir taÅŸ olacaktır. Bir deÄŸerli taşın berraklığı türüne baÄŸlıdır. AA berraklığı, yarı temiz taÅŸlar anlamına gelirken AAA berraklığı çok temiz taÅŸları ifade eder. Bazı deÄŸerli taÅŸlar AAAA kalitesi olarak derecelendirilir; bu, mümkün olan en yüksek berraklığın geçerli olduÄŸu anlamına gelir. DeÄŸerli taÅŸ berraklığı ürünün Ayrıntılar bölümünde belirtilmiÅŸtir.

Değerli Taş Karat Ağırlığı

Karat bir deÄŸerli taşın boyutunu belirtir. Farklı tür taÅŸlar belirli yoÄŸunluklara (birim miktar başına kütle) sahip olacaklardır, bu nedenle görsel olarak özdeÅŸ görünen iki taÅŸ ağırlıkta farklılık gösterebilir. ÖrneÄŸin, bir pırlanta yakuttan daha az yoÄŸundur, bu nedenle 1 karat elmas 1 karat yakuttan daha büyük görünecektir.

DeÄŸerli TaÅŸlar

Zümrüt

Safirler

Yakut

Siyah Pırlanta

Beyaz Safir

Zümrüt

YoÄŸun ve canlı yeÅŸil renkteki deÄŸerli taÅŸların adı Yunanca "smaragdos" kelimesinden türemiÅŸtir. 4 ana deÄŸerli taÅŸtan biri olan pırlanta, safir, yakut ve zümrüt taÅŸları, diÄŸer deÄŸerli taÅŸlarla karşılaÅŸtırıldığında oldukça düÅŸük sertlik derecesi nedeniyle bir istisna oluÅŸtururur. Zümrütlerin deÄŸeri 4C yani renk, kesim, berraklık ve ağırlığıyla derecelendirilir. Parlaklık ve canlılık yeÅŸil zümrütleri deÄŸerli hale getiren diÄŸer unsurlardır. Berraklık, en önemli ikinci ölçüttür. Zümrütler ne kadar ÅŸeffaf olursa o kadar deÄŸerli olur. Bu taÅŸlar günümüzde Kolombiya, Zambiya, Afganistan, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Madagaskar, Mozambik, Namibya, Nijerya, Norveç, Pakistan, Rusya, Somali, Güney Afrika, Ä°spanya, Ä°sviçre, Tanzanya ve Amerika BirleÅŸik Devletleri bulunmaktadır.

Kalp çakrasına baÄŸlı olduÄŸu düÅŸünülen zümrütün mutlu aÅŸkın taşı olduÄŸu söylenir. Barış, sadakat, baÄŸlılık, dostluk, sadakat ve merhameti temsil ettiÄŸi düÅŸünülmektedir. Zümrüt, sonsuz hayatı simgeler. Antik zamanlardan beri insanları büyüleyen bir taÅŸtır ve Kleopatra'nın da favori taşı haline gelmiÅŸtir. Zümrütleri olaÄŸanüstü taÅŸlar yapan diÄŸer bir sebep de ÅŸifa verici güçleridir. Panzehir olarak bilinen bu taÅŸların, vücuttaki zehir veya toksinleri temizlediÄŸi, bulaşıcı hastalıklardan sonra iyileÅŸmeye yardımcı oldukları, kalbi ve akciÄŸerleri iyileÅŸtirdiÄŸi düÅŸünülmektedir

Zümrüt, niÅŸan yüzüÄŸü için en iyi seçeneklerden biridir ve buna ek olarak, Mayıs'ın geleneksel doÄŸum taşı olarak kabul edilmiÅŸtir.

Safirler

Safirler epeyce farklı renk ve nüansta gelir, en deÄŸerli mavi taÅŸtır ve bu tesadüf deÄŸildir, adı mavi anlamına gelen Latince "sapphirus"tan türemiÅŸtir. Dünyadaki en zorlu taÅŸlardan biri olan safir Mohs ölçeÄŸinde 9.00'dır ve yalnızca pırlantalar ve moissanitler tarafından bu derece geçilmektedir. 4C'nin (renk, kesim, berraklık ve karat) safir deÄŸerini belirlerken renk en önemli özelliktir. En deÄŸerli safir zengin canlı mavi renkteki, çok karanlık deÄŸil, grimsi renkte olandır. Bu deÄŸerli taÅŸlar günümüzde Sri Lanka, Vietnam, Çin, Tayland, Avustralya, Amerika BirleÅŸik Devletleri, Madagaskar ve DoÄŸu Afrika'da bulmaktadır.

Safirler hakkında bir çok inanç ve hikaye bulunmaktadır. Eski Persler, gökyüzünün safir rengine benzediÄŸi için mavi renkte olduÄŸuna inanıyorlardı. Modern zamanlarda kraliyetin kıymetli taÅŸları olarak kaldılar. Safir de Prens Charles'ın, Lady Diana'ya verdiÄŸi niÅŸan yüzüÄŸündeki taÅŸtır. Safirlerin kaygıları yatıştırdığına, sinirleri yatıştırdığına, zihni daha net hale getirdiÄŸine inanılıyor. Bunlar boÄŸaz çakrasıyla iliÅŸkilidir, bu da safirlerin içsel benliÄŸini anlamanıza yardımcı olabileceÄŸi anlamına gelir. Daha sakin enerji saÄŸlarken, konsantre olmanıza ve kendinize daha fazla motive olmanıza yardımcı olur. Safirlerin ÅŸifa verici güçleri olduÄŸu, hazımsızlıklara yardımcı olduÄŸu, apati ve letarjiyi aldığı söylenir.

Sapphires, taahhütü, sadakati ve saf sevgiyi sembolize eder, bu deÄŸerli taÅŸlar niÅŸan yüzükleri için mükemmel seçimdir. Ayrıca, Eylül ayında doÄŸmuÅŸ olanların doÄŸum taÅŸlarıdır.

Yakut

Elmas, safir ve zümrüt ile birlikte 4 ana deÄŸerli taÅŸlardan biri olan yakut, adını Latince de kırmızı anlamına gelen "Rubeus" kelimesinden almıştır. Safir ve Zümrüt Corundum ailesine üyedir ve birbirlerine yakın taÅŸlardır. Yakut, Mohs ölçeÄŸinde 9.00'lük bir sertliÄŸe sahip olan en sert taÅŸlardan biridir ve sadece pırlanta ve moissanite bu sertliÄŸe sahiptir. Bu deÄŸerli taÅŸların deÄŸeri, diÄŸer deÄŸerli taÅŸlar gibi 4 C'ler ile ölçülür. Renkleri, kesimleri, berraklıkları ve karatları, orijinleri dahil olmak üzere.. En deÄŸerli yakutlar içerisinde mavi veya sarı herhangi bir renk içermez. "Güvercin kanı" adını taşıyan koyu zengin kırmızı renkte gelir. Günümüzde yakutlar Myanmar, Madagaskar, Nepal, Pakistan, Tacikistan, Tanzanya, Vietnam ve Amerika BirleÅŸik Devletlerinden temin edilebilir.

SEski zamanlardan beri yakutların afrodizyak etkisi verdiÄŸi düÅŸünülmüÅŸ, hatta cinsel aktiviteyi çeken aÅŸk ve tutku taÅŸları deniliyordu. Yakutların enerji ve coÅŸku saÄŸladığına, yorgunlukla ve bitkinlikle savaÅŸtığına inanılır. Yakutlar zihni daha netleÅŸtirir, konsantrasyonu ve motivasyonu arttırır. Bu deÄŸerli taÅŸların tartışmaları çözebileceÄŸi, uzlaÅŸma gücüne sahip olduÄŸu ve zihni kötü düÅŸüncelerden koruduÄŸuna inanılıyor. Yakutların iyileÅŸtirici güçleri olduÄŸu söylenir; çünkü kalp çakrasına baÄŸlı oldukları için detosk özelliÄŸi olduÄŸu düÅŸünülür. Kalbe faydalı olmakla birlikte, ateÅŸi düÅŸücü ve kan akışını düzenleyici özellikleri vardır.

Rubiler, Temmuz ayının doÄŸum taşıdır. Güçlü tutkuyu ve sevgiyi sembolize ettiÄŸinden dolayı niÅŸan yüzükleri için en uygun taÅŸlardan biridir. Geleneksel olarak 15. ve 40. evlilik yıl dönümlerinde bir hediye olarak verilir.

Siyah Pırlanta

DeÄŸerli taÅŸ olarak sınıflandırılan doÄŸal siyah pırlanta tamamen opaktır ve bunları normal pırlantalardan farklı kılan ÅŸey budur. Åžaşırtıcı derecede güzel ve çok deÄŸerli oldukları için oldukça deÄŸerli sayılırlar. Ancak yine de diÄŸer renkli pırlantalarla karşılaÅŸtırıldığında fiyat olarak daha uygundur.

Siyah pırlantanın temsil ettiÄŸi kimi inançlar vardır. Hint efsanesine göre, ölüm tanrısı Yama'yı temsil ediyor. Ancak Ä°talyan inancı bunun tam tersini söylemektedir. Siyah pırlantanın bir uzlaÅŸma taşı olduÄŸunu söylenir. Bu yüzden siyah pırlantanın iliÅŸkileri saÄŸlamlaÅŸtırdığına yardımcı olduÄŸu inanılır.

Karat - Karat, pırlantanın ölçülmesi için kullanılan ağırlık birimidir. Farklı satıcılar arasındaki fiyat farkı çeÅŸitli sebeplerden kaynaklanmaktadır. ÖrneÄŸin, doÄŸal olarak çıkarılan siyah pırlantalar daha pahalıdır, ancak yine de baÅŸka renklerde elmaslardan daha ucuz bir alternatiftir. Siyah olanları parlatmak genellikle daha zordur ve bu kesimi etkileyebilir.

Kesim - DoÄŸal olarak çıkarılan siyah pırlantalar gerçekte çok kaba görünür,, bu nedenle çeÅŸitli yöntemlerle ÅŸekillendirilmeleri gerekmektedir. Bu iÅŸleme kesim veya parlatma denir. Bu, ince diÅŸsiz dairesel bir testere bıçağının yardımı ile yapılır ve "kesim" iÅŸlemi, bıçağın içine emprenye edildiÄŸi pırlanta tozu ile gerçekleÅŸtirilir.

Berraklık - Bir taşın berraklığı, pırlantada bulunan lekelerin veya inklüzyonların sayısını gösterir, ancak siyah pırlanta söz konusu olduÄŸunda pırlatanın ışığı yansıtması çok önemsenmemektedir.

Renk - DoÄŸal siyah pırlantalar son derece popüler hale geldi. Pırlantaların oluÅŸumu sırasında kristal yapısında oluÅŸan grafitlerden renklerini alırlar. DoÄŸada sadece Koyu Siyah (Fancy Black) denilen tek bir renk yoÄŸunluÄŸunda bulunurlar.

Beyaz Safir

DeÄŸerli bir taÅŸ olarak sınıflandırılan beyaz safirler, yalnızca benzerlikleri ve daha uygun oldukları için pırlantalar yerine zaman zaman tercih edilir. Beyaz safirin sertliÄŸi pırlantaların ardından ikinci sırada. Moh ölçeÄŸinde 9 sertliÄŸine yakındırlar. Buna karşılık, pırlantanın sertliÄŸi 10'dur. Bu da gösterir ki, beyaz safir mücevherat için oldukça uygun bir taÅŸtır.

Popüler inançlara göre, bu taÅŸ bilgelik ve ruha güç katıyor. Bireyi, bütün idealleri için yaÅŸamaya teÅŸvik ederken, ayrıca kiÅŸinin kendi yeteneklerini ve potansiyelini ortaya çıkarmaya da yardımcı oluyor. Beyaz safir sevgililer arasında söz için uygundur; çünkü birbirleri için her ÅŸeyden vazgeçmek zorunda kalanları simgelediÄŸi gibi, evliliÄŸin daha önceki aÅŸamalarında oluÅŸan kıskançlıkları da önlüyor.

Karat - Karat söz konusu olduÄŸunda, elmaslar ve safirler arasında genel bir fark vardır. Ä°kisi de aynı karat olabilir, ancak ağırlıkları deÄŸiÅŸebilir ve safir daha ağır gelebilir. Beyaz safiri hangi karatta alacağınızdan emin deÄŸilseniz genellikle önerilen ÅŸey milimetre olarak düÅŸünülerek alınmasıdır.

Kesim - Pırlantalardan farklı olarak, beyaz safirlerin farklı bir ÅŸekilde kesilmesi gerekir, bu nedenle taşın eÅŸsizliÄŸi ortaya çıkarılabilir. Her kuyumcu, safir kesimlerde kendi standartlarını belirler ve genel olarak safir için standart "ideal kesim" bulunmadığından, kaliteyi saÄŸlamak için taÅŸ rengine odaklanmayı hedeflerler.

Berraklık - DiÄŸer taÅŸlarla benzerlikler gösterir ancak Beyaz Safir ve Pırlantanın berraklığını kıyasladığımızda bir fark vardır. Aslında safirler, taÅŸ minarellerinden oluÅŸtuÄŸundan dolayı bazı inklüzyonlara sahip olduÄŸu kabul edilmektedir. Çıplak gözle beyaz safirler oldukça nadir görünür.

Renk - Bir safirin beyaz olması çok nadir olan bir durumdur. Ä°yi kalitede beyaz safirler çok az sayıda bulunur . Beyaz safirlere “renksiz” adı verilir. Beyaz safirlerin bazıları mavi, pembe veya sarı, çok soluk renkteki mavi olarak da görülebilir.