GÄ°ZLÄ°LÄ°K SÖZLEÅžMESÄ°

Glamira, GLAMIRA.com.tr sitesinde size ait bilgilerin gizliliÄŸi, korunması ve ilgili diÄŸer hususlarda izlediÄŸi politika ve uygulamaları açıklamak için aÅŸağıda maddeleri belirtilen Gizlilik SözleÅŸmesi’ni oluÅŸturmuÅŸtur.

GLAMIRA kiÅŸisel bilgilerinizi KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak iÅŸler.

GLAMIRA'nın işlediği kişisel bilgi kategorileri

 • Ä°letiÅŸim bilgileriniz - ad, soyad, posta adresi, cep telefonu veya sabit hatlara ait telefon numarası, e-posta adresiniz
 • IP adresiniz
 • Ödeme ÅŸekli ve iÅŸlem numarası da dahil olmak üzere satın alma detaylarınız
 • SipariÅŸinizin tarihi
 • MüÅŸteri hizmetleri bilgileri - siz ve müÅŸteri hizmetleri departmanımız arasındaki her türlü iletiÅŸim ve yazışmalar
 • Ä°stisnai durumlarda, kimliÄŸinizi teyit etme amacıyla ek kimlik bilgileri vermeniz istenebilir.
 • ÇekiliÅŸlerimize, kampanyalarımıza ya da diÄŸer etkinliklerden birine katılma isteÄŸinizi beyan ettiÄŸiniz taktirde, bizimle paylaÅŸtığınız fotoÄŸraf, video ve benzeri paylaşımlarınız
 • GLAMIRA, tüm müÅŸterilerine memnuniyet anketlerine katılma daveti gönderme hakkını saklı tutar. Ankete katılım isteÄŸe baÄŸlıdır.
 • GLAMIRA, banka kartlarınız veya diÄŸer finansal araçlarınızdaki verileri iÅŸlemez ve/veya saklamaz.

Ä°ÅŸlemlerin yasaya uygunluÄŸu

 • GLAMIRA, satış sözleÅŸmenizin gerçekleÅŸmesi için gerekli olan kiÅŸisel bilgilerinizi iÅŸler.
 • GLAMIRA, kiÅŸisel bilgilerinizi vergi, mali veya diÄŸer yerel mevzuat gerekliliklerine uymak için gerekli ÅŸekilde iÅŸler.

KiÅŸisel bilgilerinizi aÅŸağıdaki amaçlar için iÅŸleme alıyoruz:

 • SipariÅŸinizin doÄŸru ve tam ÅŸekilde uygulanması ve teslimatı için.
 • SipariÅŸin durumu hakkında sizinle net ve doÄŸru iletiÅŸim kurmak için.
 • Ürünlerin garanti süresi içerisindeki garantisi saÄŸlamak adına
 • MüÅŸteri memnuniyeti ve sadakat programları için
 • Vergi ve muhasebe mevzuatının gereklilikleri için - satışlarımızı beyan etmek ve saymak için.
 • Ä°stisnai durumlarda, GLAMIRA, finansal sahtekarlığı veya kimlik hırsızlığını önlemek için ek kimlik bilgilerinizi iÅŸleme alabilir.
 • Ä°stisnai durumlarda, GLAMIRA, fotoÄŸraf, video ve benzeri gibi ek bilgileri müÅŸterilerin çeÅŸitli kampanya ve çekiliÅŸlere katılması durumunda, iÅŸleme alabilir.
 • Haber bülteni ve tanıtım materyali gönderebilmek amacıyla - kiÅŸisel bilgiler yalnızca müÅŸterilerin bunu onayladıkları durumlarda kullanılır

KiÅŸisel verilerinizin saklanacağı süre:

GLAMIRA, Siteye kayıt sırasında vermiÅŸ olduÄŸunuz kiÅŸisel bilgilerinizi, hesabınız aktif kaldığı süre boyunca saklar.

GLAMIRA, kiÅŸisel bilgilerinizi, ürünlerin üretimi ve teslimatı için gereken süreye ek olarak, Ä°ade KoÅŸulunda iade ve ürün garantisi için belirtilen süre boyunca saklar; bu süre ürünün garanti süresini geçmez.

KimliÄŸinizi doÄŸrulamak için ek bilgiye ihtiyaç duymamız halinde, bilgilerin saklanmasına dair yasal zorunluluk ortadan kalkıncaya kadar bu bilgiler saklanacaktır.

Kampanya, çekiliÅŸ ve diÄŸer promosyonlar için kiÅŸisel bilgilerin toplanması durumunda, bilgilerin iÅŸlenme süresi kampanya koÅŸullarında belirtilecektir.

Kişisel bilgilerinizin potansiyel alıcıları:

GLAMIRA, yasal zorunluluk olmadıkça veya aÅŸağıda listelenen operasyonel zorunluluklar haricinde kiÅŸisel bilgilerinizi baÅŸka kiÅŸi ve kurumlarla paylaÅŸmaz:

GLAMIRA, ürününüzü teslim eden kargo ÅŸirketine adınızı, adresinizi ve telefon numaranızı temin eder.

Ä°stisnai durumlarda, GLAMIRA, finansal sahtekarlığı veya kimlik hırsızlığını önlemek için kiÅŸisel bilgilerinizi ödeme saÄŸlayıcı kuruluÅŸlar ile teyit edebilir.

GLAMIRA, gerekli durumlarda mali ve vergi yükümlülükleri doÄŸrultusunda müÅŸterilerin kiÅŸisel bilgilerini ilgili kamu kurumlarıyla paylaÅŸabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız :

 • GLAMIRA’nın iÅŸlediÄŸi kiÅŸisel bilgilerinize eriÅŸim saÄŸlamak ve gerektiÄŸinde bir kopyasını edinmek.
 • Toplandığı veya iÅŸlendiÄŸi amaçlar için artık gerekli olmadığına inandığınız durumlarda, sizinle ilgili kiÅŸisel bilgilerin silinmesini istemek (unutulma hakkı). Bu hak; hukuki zorunluluklar doÄŸrultusunda ve kiÅŸisel bilgilerin belirli bir süre boyunca tutulması gerektiÄŸi açıkça belirtilmiÅŸ durumlarda kullanılamaz.
 • KiÅŸisel bilgilerin doÄŸru olmadığı, gerçekle uyuÅŸmadığı durumlarda düzeltilmesini istemek.
 • Yukarıdaki haklardan birini uygulamak için, talebinizi iletiÅŸim sayfamıza e-posta mesajı olarak veya servis@glamira.com.tr adresine bir e-posta olarak gönderin. Kısa süre içinde size geri dönüÅŸ saÄŸlayacağız.
 • Haklarınızın ihlal edildiÄŸini düÅŸündüÄŸünüz herhangi bir zamanda, aÅŸağıda belirtilen denetleme kurumuna ÅŸikayette bulunma.

KiÅŸisel bilgilerinizin korunmasıyla ilgili önerilerimiz:

 • Åžifrenizi güvenli bir ÅŸekilde saklayınız ve asla üçüncü ÅŸahıslarla paylaÅŸmayınız.
 • Herkese açık bir bilgisayar kullanıyorsanız (ÖrneÄŸin kütüphanede veya Ä°nternet kafede), bilgisayarı kapatmadan önce hesabınızdan çıkış yaptığınıza emin olun.
 • GLAMIRA, sipariÅŸinizle ilgili olarak, bu gizlilik politikasında belirtilenlerin haricinde, üçüncü ÅŸahıslarla iletiÅŸim kurmamayı garanti eder.
 • GLAMIRA, müÅŸterilerinden Siteye giriÅŸ için kullandıkları ÅŸifrelerini kendisiyle paylaÅŸmalarını hiçbir koÅŸulda istemeyeceÄŸini garanti eder. GLAMIRA, müÅŸterilerin banka hesapları veya diÄŸer finansal araçlarıyla ilgili bilgiler açıklamasını talep etmez. Sizden telefon, canlı sohbet veya e-posta ile GLAMIRA adına böyle bir talepte bulunulması halinde bu talep göz ardı edilmelidir.

EÄŸer bu tür bir talep ile karşılaşırsanız, lütfen hemen GLAMIRA ile iletiÅŸime geçin.

Kişisel bilgilerinizi nasıl saklıyoruz?

GLAMIRA, kiÅŸisel bilgilerinizi yetkisiz eriÅŸime, kullanıma veya ifÅŸa edilmeye karşı korumak için belirlenmiÅŸ fiziksel, idari ve teknik önlemler uyguladığını garanti eder.

GLAMIRA, kiÅŸisel bilgilerin iÅŸlenmesi hususunda, kendi içinde etik kurallar benimsemiÅŸtir ve çalışanlarımız, kiÅŸisel bilgilerin korunması konusunda eÄŸitim almışlardır.

Web sitemizi ve diÄŸer sistemlerimizi, bilgilerinizin yetkisiz kiÅŸiler tarafından kaybedilmesi, imha edilmesi, eriÅŸilmesi, deÄŸiÅŸtirilmesi veya dağıtılmasına karşı teknik ve kurumsal önlemler alarak güvenceye almaktayız. Düzenli kontrollere raÄŸmen, tüm tehditlere karşı %100 bir koruma mümkün deÄŸildir.

KiÅŸisel bilgilerinizin iÅŸleminden kim sorumludur?

GLAMIRA Grubu bünyesindeki tüm tüzel kiÅŸiler KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ortak denetleyiciler olarak hareket etmektedir.

GLAMIRA grubu bünyesindeki tüm tüzel kiÅŸiler, müÅŸterilerimizin kiÅŸisel verilerini müÅŸterilerimizle kendi arasındaki anlaÅŸmaya göre iÅŸleme almaktadır. Her ülkedeki müÅŸterilerimizden aynı tür kiÅŸisel bilgiler alınmakta ve bu bilgiler yalnızca Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doÄŸrultusunda iÅŸlenmektedir. GLAMIRA, gruptaki tüm ÅŸirketlerin kiÅŸisel bilgileri korumak için aynı teknik ve idari önlemleri aldığını garanti eder.

MüÅŸterimiz olarak kiÅŸisel verilerinizin iÅŸlenmesinden sorumlu olanlar:

Ülkeniz

KiÅŸisel verilerinizin iÅŸleminden sorumlu

Web sitesi ve iletiÅŸim bilgisi

Åžikayette bulunabileceÄŸiniz özel yetkili makam

Almanya
Birleşik Krallık
Avusturya

c/o Ring-Paare.de GmbH Schaeuffelenstr. 49-51 74076 Heilbronn Almanya

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Veri Koruma ve Bilgi ÖzgürlüÄŸü Federal Komisyonu Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ Åžikayetlerin yetkileri Almanya'daki farklı veri koruma denetim kurumları arasında bölünmüÅŸtür. Liste: https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzb eauftragte

Belçika
Bulgaristan
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Macaristan
Irlanda
Letonya
Litvanya
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Ä°spanya
Ä°sveç
San Marino
Vatikan Devleti
Ukrayna
Ä°talya

GLAMIRA - "GLMR" EOOD, UIC 204442733, Address - Sofia, 1784, Tsarigradsko Shose Blvd 115 / L, ETC , Building C, Floor 1, Bulgaristan

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu - https://www.cpdp.bg/

Ä°sviçre
LihtenÅŸtayn

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Ä°sviçre

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonu - https://www.edoeb.admin.ch

Avustralya

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Avustralya

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Avustralya Bilgi Komisyonu - https://www.oaic.gov.au/

ABD
Grönland
Fransız Guyanası
Guadölup
Martinik
İngiliz Virgin Adaları
Turks ve Caicos Adaları
Saint Pierre and Miquelon
Faroe Adaları
Cebelitarık
Cook Adaları
Kiribati
Marshall Adaları
Mikronezya Federe Devletleri
Nauru
Palau
Fransız Polinezyası

GLAMIRA INC 745 5th Avenue New York, NY 10151 ABD

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Türkiye
Brezilya
Meksika
Arjantin
Kolombiya
Peru
Bolivya
Ekvador
Honduras
Dominik Cumhuriyeti
Guatemala
Kosta Rika
Norveç
Çin
Japonya
Moldovya
Singapur
Yeni Zelanda
KaradaÄŸ
Vietnam
Hindistan
BirleÅŸik Arap Emirlikleri
Güney Afrika
Sırbistan
Hong Kong
Kanada

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
Vizyon Park Ofis Plazaları, Vizyon 4, Kat:6, 34197
Bahçelievler / Ä°stanbul - TÜRKÄ°YE

https://www.glamira.com.tr

KiÅŸisel Verileri Koruma Kurumu https://www.kvkk.gov.tr/

Otomatik Depolama

İnternet sitesinden bir dosya talep ettiğinizde, aşağıda yer alan erişim verileri otomatik olarak depolanmaktadır:

 • Dosyanın talep edildiÄŸi sayfa,
 • Dosyanın adı,
 • Tarih ve istek zamanı,
 • Saklama süresi,
 • Aktarılan veri miktarı,
 • EriÅŸim durumu (görüntülenen dosya, bulunamayan dosya vb.),
 • Tarayıcının türü ve sürümü hakkında açıklama,
 • Yüklü olan iÅŸletim sistemi,
 • Ekran çözünürlüÄŸü ve renk derinliÄŸi

www.glamira.com.tr ‘ye baÄŸlanarak alışveriÅŸ yapılan bilgisayarların IP adresleri, herhangi bir sahtecilik durumunda yasal mercilere iletilmek üzere kayıt altına alınmaktadır.

Kaydolma ya da bir sözleÅŸmenin uygulanması gibi durumlarda ise ek kiÅŸisel veriler, yalnızca sizin onayınız doÄŸrultusunda saklanır. Daha fazla bilgiyi “Ä°steÄŸe BaÄŸlı Ayrıntılar” baÅŸlığı altında bulabilirsiniz.

Çerezler

Glamira, www.glamira.com.tr web sitesinde daha etkili, güvenli ve kullanıcı dostu hizmet verebilmek için çerezleri kullanma hakkını saklı tutar. Çerezler, bilgisayarınızda ve /ya tarayıcınızın belleÄŸinde saklanan küçük bilgi parçalarıdır. Çerez kullanımı, internet üzerinde standart olarak kabul edilen bir uygulamadır. Bilgisayarınıza zarar verebilecek herhangi bir virüs içermez. Glamira tarafından kullanılan çerezlerin büyük bir kısmı “oturum çerezleri” diye adlandırılan çerezlerdir ve siteyi ziyaretiniz sona erdiÄŸinde sabit diskinizden otomatik olarak silinir. Bilgisayarınızda kalan diÄŸer çerezler bir sonraki ziyaretinizde sitenin sizi tanımasını saÄŸlar. ÖrneÄŸin, sipariÅŸ formunu tekrar doldurmanıza bu ÅŸekilde gerek kalmaz.

Glamira, çerezlerde yer alan bilgileri web sitesinin kullanımını kolaylaÅŸtırmak ve web sitesini ihtiyaçlarınız doÄŸrultusunda uyarlamak için kullanır. Web tarayıcınızı çerezleri engellemeyecek ÅŸekilde ayarlayabilir ve böylece www.glamira.com.tr web sitesinde özgür bir ÅŸekilde hareket edebilir, tüm özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Çerezleri nasıl kullandığımız ve bunları nasıl yönetebileceÄŸiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikamızı okuyun.

İsteğe Bağlı Detaylar

GLAMIRA.com.tr yi ziyaret etmek için herhangi bir kiÅŸisel bilgi vermeniz gerekmemektedir. Ancak üye olmanız ya da alışveriÅŸ yapmanız durumunda bazı bilgilerinizi paylaÅŸmanız istenmektedir. Bu bilgiler, sipariÅŸ iÅŸlemleri için kullanılmakta ve bu amaçla ilgili üçüncü ÅŸahıslarla paylaşılmaktadır. Üçüncü ÅŸahıslara sadece istenen hizmetleri veya iÅŸlemi tamamlamak için gerekli olan asgari bilgiler verilmektedir. Teslimat için gerekli bilgileriniz (ad, soyad, iletiÅŸim bilgileri vb.) nakliye ÅŸirketine iletilmektedir. Gerekirse, ödemeleriniz için ödeme bilgileriniz (banka veya kredi kartı bilgileriniz vb.) banka ile paylaşılmaktadır. Bahsi geçen bu üçüncü ÅŸahıslar, Glamira’dan aldıkları bilgilerin gizliliÄŸi konusunda hassas davranmak ve sadece hizmet ve iÅŸlem amacıyla kullanmakla yükümlüdürler.

Haber bülteni için kaydolmanız durumunda ise, sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize reklam amaçlı ve/ya Glamira hakkında güncel bilgi içeren e-postalar yollanacaktır.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında üçüncü ÅŸahıslara reklam amaçlı veri transferi gerçekleÅŸtirilmez. EÄŸer Glamira.com.tr tarafından verilerinizin reklam amaçlı kullanılmasını istiyorsanız, dilediÄŸiniz zaman haber bültenine abone olabilirsiniz.

“GiriÅŸ Yap”ekranı sayesinde sipariÅŸlerinizin kontrolünü saÄŸlayabilir; dilediÄŸiniz zaman kiÅŸisel bilgilerinizi ve ÅŸifrenizi güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, sipariÅŸinizi onaylayıp ürünün elinize ulaÅŸmasından sonra servis@glamira.com.tr adresine e-posta göndererek, kiÅŸisel bilgilerinizin Glamira sisteminden silinmesini talep edebilirsiniz.

Glamira, web sitesinde herhangi bir ürün satın almasanız bile sizinle ilgili kiÅŸisel olmayan bilgilerinizi toplama hakkına sahiptir. (Detaylar için "Çerezler" bölümüne bakınız).

Güvenlik Tedbirleri

Bizimle paylaÅŸtığınız kiÅŸisel bilgiler korunmaktadır. Glamira bünyesinde, kiÅŸisel bilgilerinize eriÅŸim, sadece iÅŸini yapmak için bunlara ihtiyacı olan kiÅŸiler ile sınırlıdır. Her türlü kiÅŸisel bilginizin koruması Glamira politikasının bir gereÄŸidir. Güvenlik ihlallerinin önlenmesi amacıyla, Glamira kiÅŸisel bilgilerin kullanıcıların yetkisiz eriÅŸimine karşı korunması için, kredi kartı bilgilerinin aktarılması gereken veya kiÅŸisel bilgilerin gerekli olduÄŸu durumlarda Security Socket Layer (SSL) güvenlik sertifikası kullanmaktadır. Ancak yine de Ä°nternet üzerinde kesin güvenlik garanti edilmemektedir.

Ä°ptal Etme / Bilgi Edinme:

Ä°stediÄŸiniz zaman, kiÅŸisel bilgilerinizin depolanması, kullanımı, depolanan bilgilerin düzenlenmesi çin verdiÄŸiniz onaydan vazgeçebilirsiniz. “Ä°letiÅŸim” sayfasından mesaj yollayarak ya da servis@glamira.com.tr adresine e-posta göndererek, kiÅŸisel bilgilerinizin Glamira sisteminden silinmesini talep edebilirsiniz.Mümkün olan en kısa zamanda kiÅŸisel bilgileriniz veri tabanlarımızdan çıkarılacaktır.

Verilerin tamamen silinme iÅŸlemi yasal sözleÅŸmelerde yer alan maddelerden biriyle uyuÅŸmadığı takdirde, veriler engellenir.

Veri iÅŸleme sorumluluÄŸu,

GLAMIRA.com.tr
GLAMİRA İNTERNET VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
Vizyon Park Ofis Plazaları, Vizyon 4, Kat:6, 34197
Bahçelievler / Ä°stanbul
Türkiye
E-Posta Adresi: servis@glamira.com.tr

Ä°lgili kiÅŸi ile ilgili daha fazla detaya “Yasal Bilgiler” bölümünden ulaÅŸabilirsiniz.

Google Analytics

www.glamira.com.tr, Google Inc. (“Google”) tarafından saÄŸlanan web analitik hizmeti Google Analytics® kullanmaktadır. Google Analytics "çerez" denilen ve bilgisayarınızda depolanan web sitesinin kullanımı analizini saÄŸlayan metin dosyalarını kullanır. Çerezler tarafından web sitesinin kullanımı esnasında oluÅŸturulan bilgi (IP adresi dahil) Google Analytics ile A.B.D’de yer alan Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı deÄŸerlendirmek ve sitede gerçekleÅŸtirilen iÅŸlemlerinizi ölçümlemek için kullanır. Sitenin her bir sayfasının tarafınızdan ne sıklıkla ziyaret edildiÄŸini, sitede ne kadar kaldığınızı ve ne sıklıkla dönüÅŸüm saÄŸladığınızı raporlar. Gerekli koÅŸullar saÄŸlandığında üçüncü ÅŸahıslarla paylaşımını saÄŸlar. Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diÄŸer veriler ile iliÅŸkilendirmez. Web tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz; fakat, bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanmanıza engel olacaktır.

Bu web sitesini kullanarak, yukarıda tarif edilen ÅŸekilde ve söz konusu amaç için Google tarafından verilerin iÅŸlenmesini kabul etmiÅŸ sayılırsınız.

Kullanım Politikası:

Ä°ÅŸbu Gizlilik SözleÅŸmesi çeÅŸitli dillerde hazırlanmıştır. Ä°ngilizce versiyonu ile baÅŸka herhangi bir dildeki versiyonu arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Ä°ngilizce versiyonu geçerli kabul edilecektir. Bu Gizlilik SözleÅŸmesi geçerli olduÄŸu sürece, toplanan her türlü bilginin kullanımı bu sözleÅŸme hükümlerine tabi olacaktır. Glamira, bu Gizlilik SözleÅŸmesi’nde yer alan maddeleri deÄŸiÅŸtirme veya güncelleme hakkını saklı tutar.; bu nedenle, güncellemeler için zaman zaman Glamira.com.tr web sitesini kontrol etmenizi tavsiye eder. Bu Gizlilik SözleÅŸmesi’ndeki deÄŸiÅŸiklikler, web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Bilgi GüvenliÄŸi Politikası

KuruluÅŸumuz bünyesinde bulunan bilgi güvenliÄŸi yönetim sistemimizin sürekli geliÅŸimini saÄŸlamak için:
Gizlilik ve güvenlik politikalarımız ile birlikte bilginin gizliliÄŸi, bütünlüÄŸü ve eriÅŸimine iliÅŸkin riskleri belirlemeyi, deÄŸerlendirmeyi, 
Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
Bilgi güvenliÄŸi süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi,
Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eÄŸitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, iÅŸimizin, müÅŸterilerimizin ve yasal ÅŸartların gerektirdiÄŸi güvenlik ÅŸartlarını karşılamayı taahhüt ederiz.

Politikalar, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmekte, belirlenen hedefler doÄŸrultusunda gerektikçe revize edilmektedir. Bilgi GüvenliÄŸinde politikalar belirlenirken; bilginin iÅŸlenirken, iletilirken ve muhafaza edilirken Gizlilik, Bütünlük ve EriÅŸilebilirlik esas alınacağı da anlatılmakta, risk yönetimi yaklaşımı da vurgulanmaktadır.